درباره ما

شركت بيمه پارسيان(سهامي عام) براساس قانون تاسيس موسسات بيمه غير دولتي و طي مجوزشماره 5200 بيمه مركزي ايران در عرصه بيمه كشور آغاز به كار نموده است.

سرمايه شركت درحال حاضر يكهزار و يكصد ميلياردريال مي باشد.

عمده ترين سهامداران شركت بيمه پارسيان عبارتند از :

بانك پارسيان   
 شركت گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو
شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي صنعت نفت
 
فعاليت بيمه پارسيان به  استناد قانون تاسيس موسسات بيمه غير دولتي و قانون تاسيس بيمه مركزي  ايران به موجب  پروانه شماره  5200 مورخ  28/2/1382 و  اخذ مجوز  فعاليت  در انجام كليه  امور بيمه هاي بازرگاني اعم از بيمه هاي  اموال ، مسئوليت و اشخاص مي باشد.

 درحال حاضر بيمه پارسيان از نظر سرمايه (يك هزارو يكصد ميليارد ريال) و سهم بازاربيمه هاي خصوصي ، بزرگترين بيمه خصوصي ايران محسوب مي گردد.

رسالت  بيمه پارسيان ، ايجاد سازماني جهاني تراز ، رقابت پذير، متعهد نسبت به جامعه و پيشگام درارائه خدمات متمايز به اشخاص حقيقي  وحقوقي  براي پوشش ريسك ها  و جبران خسارت ها  و همچنين ارائه خدمات مشاوره در زمينه مديريت ريسك و ايمني (شناخت ،  ارزيابي ، تجزيه،تحليل و تفكيك  ريسك ) جهت اخذ صحيح ترين  بيمه نامه ها جهت تامين و  گسترش حداكثر پوشش بيمه اي همراه با كاهش هزينه هاي بيمه گذار مي باشد.

پوشش اتكايي كليه ريسك هاي صنعتي بيمه پارسيان با هر ميزان سرمايه به صورت 100% با استفاده از بالاترين تراز درجه بندي و اعتبار شركت هاي بيمه اتكائي دنيا ، بخش ديگري از ارائه خدمات بيمه پارسيان مي باشد.
 

معرفي بيمه پارسيان  در طي سالهاي متوالي 1383 تا 1386بعنوان صد شركت برتر كشور و احراز رتبه اول در بين شركت هاي بيمه اي خصوصي و رتبه سوم در بين كليه  شركت هاي بيمه اي اعم از دولتي و خصوصي .  

شايان ذكر است بيمه پارسيان براساس گزارش اخير بيمه مركزي ايران رتبه اول را در بين شركت هاي خصوصي از لحاظ حضور در بازار بيمه ، توانايي مالي و گزارشگري مالي را به خود اختصاص داده است.

توسعه و گسترش آرامش و امنيت خاطر براي جامعه از طريق ارائه خدمات بيمه اي متمايز  به اشخاص حقيقي و حقوقي در داخل و خارج از كشور براي پوشش ريسك ها و جبران خسارت ها ،حضور فعال در بازارهاي سرمايه اي و  مالي  براي  تأمين  سودآوري مطمئن با رشد مستمر جهت دستيابي سهامداران به بازدهي مناسب.

تماس با ما

آدرس

شریعتی-بالاتر از سه راه طالقانی- جنب بانک ملت- ساختمان 272- طبقه پنجم - واحد 16

تلفن

98-21-66733637

98-21-66732402

98-938-7799314